Hvad er den katalytiske konverter

4

Hvad er den katalytiske konverter
En katalytisk konverter er en enhed, der bruger en katalysator til at omdanne tre skadelige forbindelser i biludstødning til ufarlige forbindelser. De tre skadelige forbindelser er:
-Hydrocarbons VOC'er (i form af uforbrændt benzin, producerer smog)
-Kulmonoxid CO (er en gift til enhver luft-vejrtrækning anima)
- nitrogenoxider NOx (fører til smog og surt regn)

Hvordan fungerer katalysator
I en katalytisk konverter er katalysatoren (i form af platin og palladium) overtrukket på en keramisk honningkom, der er indeholdt i en lydpotte-lignende emballage fastgjort til udstødningsrøret. Katalysatoren hjælper med at omdanne kulilte til kuldioxid (CO til CO2). Det omdanner carbonhydrider til kuldioxid (CO2) og vand. Det konverterer også nitrogenoxiderne tilbage til nitrogen og ilt.


Posttid: 11-20-2020